Lokaliseerimine – see on teksti mõistetavamaks muutmise protsess selle kasutamiseks mingis riigis või regioonis. See erineb tavalisest tõlkest selle poolest, et siin eeldatakse tõlkijatelt laiemaid teadmisi lähtekeele kultuurist. Lokaliseerimise heaks näiteks võib tuua arvutimängude ja tarkvaraprogrammide mõistetavaks muutmist erinevates riikides s.t. kasutaja liidesekomplektide, dokumentide ja programmide kaasfailide tõlkimine, graafikute, valuuta, kuupäevade formaadi kirjutamine, vastavale riigile kohase   aadresside kirjutamise adapteerimine.

Meil on selles valdkonnas vajalikud kogemused ja me pakume programmitoe lokaliseerimise teenuseid video- ja arvutimängudele, veebilehekülgedele ning turundusmaterjalidele.

Täpsema info saamiseks lokaliseerimise valdkonna võimalustest, palun võtke meiega ühendust.