Milliseid keeli Te tõlgite?

Me teeme tõlkeid: inglise, saksa, rootsi keeltest eesti, vene, läti ja leedu keeltesse. Kuid kliendi soovi korral teeme me tõlkeid erinevate keelte kombinatsioonidesse.

Kui palju maksab üks lehekülg teksti tõlget?

Tõlketeenuse hind sõltub keele kombinatsioonist, temaatikast ja lähteteksti keerukusest ja ka tellimuse täitmise kiirusest. Selleks, et saada tõlketöö hinnapakkumist, palun võtke meiega ühendust.

Kuidas toimub tellimuse täitmise eest tasumine?

Tellimuse hind sõltub keelekombinatsioonist, temaatikast ja lähteteksti keerukusest. Hinna määramisel võetakse aluseks tõlgitava teksti maht s.t. sõnade arvu selles. Me kasutame tarkvara tekstis korduvate segmentide analüüsimiseks, seega tõlgitavas tekstis korduvate sõnade puhul tõlkehind väheneb.

Kas kiirtellimus läheb ka rohkem maksma?

Ja, kiiruse eest võib juurdehindlus tõusta 30-70% tellimuse hinnast. See sõltub kiiruse astmest.

Milliseid hinnasoodustusi Te pakute?

Hinnasoodustuse suurus sõltub tellimuse mahust ja võib moodustada 10 kuni 15% tellimuse summast. Iga tellimuse juures lepitakse hinnasoodustuse suhtes eraldi kokku.

Kuidas on võimalik tellimust mahutada?

Tellimust saab mahutada kui võtate meiega ühendust.

Millises formaadis võtate materjale vastu tõlkimiseks?

Me võtame materjale vastu tõlkimiseks kõige erinevamates tekstiformaatides (*.txt, *.doc(x), *.ppt(x), *.xls(x), *.pdf  jne.) aga ka video- ja audiofailides.

Kuidas toimub tellimuse eest tasumine?

Te võite maksta tellimuse eest raha ülekandmisega meie arvelduskontole. Me võtame tasu vastu läbi PayPal и Moneybookers (Scrill) arveldussüsteemide.

Kuidas Te garanteerite tõlkimise kvaliteeti?

Vastavalt meie kvaliteedi protseduuridele läbib iga tõlketekst mitut etappi – tõlkimine, toimetamine, valikkontroll ja formaadi kontroll dokumentidele, mis on ette nähtud tiražeerimiseks – kontroll peale DTP (makettimist). Enamikel juhtudel on meie tõlkijateks tõlgid, kelle sihtkeel on emakeeleks ja nad elavad selles riigis või regioonis, kus seda sihtkeelt kasutatakse. Tekstide toimetamist teevad alati filoloogid, kelle emakeeleks on sihtkeel.

Millisel viisil Te garanteerite tõlgitava materjali konfidentsiaalsuse?

Meil on kõikide tõlkidega sõlmitud kokkulepped tõlgitavate materjalide kohta informatsiooni mitteavaldamise osas kolmandatele isikutele. Erijuhtudel me võime rakendada täiendavaid meetmeid konfidentsiaalsuse tagamiseks.

Millised on Teie nõuded tõlkijatele?

Meie nõuded tõlkidele on alljärgnevad:

  • professionaalne klassifikatsioon tõlkimise valdkonnas;
  • töökogemus tõlkijana – vähemalt 5 aastat;
  • vastustunne ja korralikkus;
  • kogemused CAT tarkvaraga – Trados, MemoQ, Wordfast jne.

Kuidas Teiega saab alustada koostööd?

Me oleme kogemustega ja kindlatega tellijatega koostööks alati valmis. Juhul kui Te olete huvitatud meiega koostööst, palun saatke oma CV meile aadressil: vendors(at)elmenta.com.

Millised on töötasu tingimused?

Töötasu makstakse välja tõlkija poolt saadetud arve alusel. Arve tasumise tähtaeg 30 päeva arve väljastamise päevast.

Millised on arve maksmise viisid?

Me võime töötasu maksta Teie arvelduskontole. Aga võime tasuda ka läbi arveldussüsteemide nagu – PayPal ja Moneybookers (Scrill).

Millised andmed peavad kajastuma arvel?

Arve peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

  • tellija ja teenuse tarnija rekvisiite – nimetus/ees -ja perekonnanimi, aadress, maksumaksja reg.nr. (sünniaeg) jms. Meie rekvisiite leiate meie veebilehelt alajaotusest „Kontaktid“;
  • arve nr. ja kuupäev;
  • tellimuse number ja kirjeldus (teenuse liik, hind, töömaht jne.);
  • pangarekvisiidid (panga nimetus ja aadress, arveldusarve number (IBAN ja SWIFT) või rekvisiidid maksmiseks PayPal/Moneybookers (Scrill) vahendusel.