CAT-tools

Mitte just kaua aega tagasi ilmus Idas uus leiutis – «Tele Scouter», mis on väike seadeldis, mis koosneb vööplokist ja analüüsib kõnet ning selle transleerimist ja plokist, mis annab ja suunab silma võrkkestale juba serveris tõlgitud teksti. See on esimene samm ammuste fantastiliste mõtete elluviimiseks, mida ootasid fantastika-teaduse huvilised. Siiski seisab meie ees selliseid tõlkimise mehhaniseerimise samme selles protsessis veel hulgaliselt.

Kõige paremat, mida saab hetkel pakkuda maailma küberneetika ja lingvistika onniinimetatud CAT-tools – abistavad arvutite tarkvarad. Enne kui hakata selgitama automaatse tõlke tööriistade olemust (just selliselt nimetatakse CAT vahendeid), tasub läbida etappe tõlkija ja arvuti ühildumisel.

Mõiste masintõlkimisest on paljudele tuttav. Isegi Google korporatsioon lasi välja oma tõlkimise toote. Selline programm töötab põhimõttel tõlkida kõige sagedamini kasutatavate sõnade tähendusi. Mõningatel juhtudel omavad sellised mehaanilised tõlkijad kasutajate pooltredigeeritavat mälu. Ja mida me kogeme sellistel puhkudel? Termin „Forego”, mis võrdub traditsioonilise mõistega „eelnema“ asendub teise mõistega „loobuma“, muutes täielikult teksti sisu. Maksiim „Spirit is strong but flesh is weak” (eesti keeles:  “Vaim on tugev, aga liha on nõder”)  kaotab äkki oma mõtte ja justkui lollitades saab sisuks  “Piiritus on kange, aga liha on mäda.”. sellised näiteid võib tuua hulgaliselt, mis pakuvad professionaalsetele tõlkidele vahetevahel lusti lastes tekste läbi sellisest „valemasinast“. Ja siis sellised nimed nagu John, Randy ja Mark, mis on kirjades ning dokumentides, saavad ootamatult hoopis  teise tähenduse – kord lihtsalt kohatu ja teisel korral isegi solvava tähenduse. Internet on täis selliseid lihtsakujulisi huumori killukesi.

Palju mugavam ja kasulikum on tõlkijal kasutada arvutis küberneetika ja leksikograafia saavutust – elektroonilist sõnaraamatut. Väga suuri summasid, mida varem kulutati etümoloogia, sünonüümia ja tesauruse sõnaraamatutele – jäävad nüüd eelarvesse, kuna nende abil saab soetada litsentseeritud andmekandjat, mille mahutavuseks võib olla terve raamatukogufond.

Tööriist CAT – see on tõlgi optimaalne töövahend. See on tõlkemälu baas, mida saab üle anda koos dokumendiga teisele tõlkijale. Sellisel viisil kui teksti juures töötab mitu tõlkijat, saab sõnavara variante samaste segmentidega ühildada.

Kuidas töötab CAT mälu? Kogu tekst jaotatakse segmentideks, mis koosnevad mõnest sõnast või isegi lausetest. Juhul kui arvuti avastab edaspidi sellist segmenti  pakub programmselle välja, millega saab nõustuda, mitte nõustuda või lihtsalt muuta. Selline võimalus aitab tõlkija aega kokku hoida. Vaatamata  selliste programmide kõrgele hinnale soetavad isegi vabakutselised tõlgid selliseid CAT programme nagu: Trados, MemoQ, Wordfast, Deja Vu, Metatexis ja Wordfast. Tõlkebürood on juba ammu alustanud oma kaastöötajate varustamistselliste tarkvaradega – põhitöötajate suur tööviljakus on sellega garanteeritud.

CAT tööriistad tagavad järjekindlalt terminoloogiate kasutamist Teie dokumentides. Samaaegselt CAT tööriistadel on välistatud mehhaaniliste tõlkide eksimused – viimane lihv jääb ikkagi  operaatorile, mitte aga süsteemi mälule.

Kui Te vajate kindlat partnerit tõlkijate seast, siis pöörduge meie poole! Te ei pettu meis!