Slide background

VÄLKOMMEN TILL ELMENTA!

Vår huvudsakliga verksamhet är att hjälpa dig att kommunicera
i en flerspråkig miljö, dvs att tillhandahålla tjänster inom översättning och lokalisering av olika texter
och dokument från/till olika europeiska språk.

Huvudsakliga värden

 • KVALITET

  inom alla områden är vår viktigaste princip

 • KONFIDENTIALITET

  gällande ditt material och dina dokument är vår högsta prioritet

 • PROFESSIONALISM

  samlad erfarenhet + kunskap om arbetets särskilda egenskaper

 • PUNKTLIGHET

  verksamhetens kärna

 • PERSONLIG APPROACH

  uppmärksamhet på kundernas olika krav

 • FLEXIBILITET

  avsaknad av stereotyper för att hitta en lösning för alla typer av uppdrag

Ett av våra huvudsakliga mål

är att bygga upp förtroende med våra kunder. Våra metoder är helt kundorienterade. Vi använder flexibla lösningar för att uppfylla våra kunders behov på ett optimalt sätt samtidigt som vi tillhandahåller perfekt kvalitet till ett rimligt pris.

Vi tror på vår framgång, eftersom vi har alla förutsättningar för att uppnå den

– professionella språkvetare med omfattande erfarenhet inom olika områden, procedurer för kvalitetskontroll, säkerställande av högsta kvalitet på vårt arbete och vad som är viktigast – stark motivation. Vi är inte rädda för att arbeta och vi strävar alltid efter att uppnå våra mål.

Vårt team

iär mycket motiverat att uppnå målen och har alla egenskaper som behövs: engagemang, samarbetsförmåga, ansvar, förmåga att utvecklas och hitta lösningar till komplicerade uppgifter. Vi följer strikt ovan nämnda företagsvärden eftersom vi värdesätter vårt rykte högt. Tack vare dessa värden vet vi alltid hur vi ska bete oss.

Vårt arbete är inte alltid så enkelt, men vi gör det alltid med glädje och på ett professionellt sätt.

Anlita oss och vi kommer inte att göra dig besviken!

Copyright © 2014 - 2020 Elmenta OÜ. All Rights Reserved.