Vi erbjuder kvalitetsöversättningar till de flesta europeiska språk. Eftersom vi bara arbetar med professionella och erfarna språkvetare som översätter texter till sitt modersmål, kan vi säkerställa översättningar av högsta kvalitet som är både språkligt och kulturellt exakta.

I överensstämmelse med vår kvalitetsprocedur genomgår varje översättning flera steg – översättning, redigering, stickprov/formatkontroll och, för dokument som går till utskrift, efterkontroll av desktop publishing. I de flesta fall har våra översättare målspråket som modersmål och bor i regionen eller landet där måltexten ska användas. Utan undantag utförs redigeringen av språkvetare med målspråket som modersmål.

Vi använder översättningsverktyg (CAT) för att säkerställa en text av hög kvalitet. Vi arbetar vanligtvis med Trados, vilket är det mest använda och respekterade översättningsprogrammet i världen. Detta program har fördelar som t.ex. skapande av översättningsminnen, vilket sparar tid och resurser och garanterar konsekvens när det gäller terminologi och stil. Översättningsverktyg har också fördelen att du sparar pengar. Vi skapar ett kundspecifikt översättningsminne och reducerar det pris du betalar per ord för text som redan har översatts av oss i en tidigare översättning.

Eftersom vi kan täcka flera språkkombinationer sparar du tid om du endast använder en byrå. Vi kan hantera alla typer av texter från födelseattester och webbplatser till större användarhandböcker och andra dokument, inklusive dokument som kräver stämpel med auktoriserad översättning.

Formatet på din text är inte något problem eftersom vi arbetar med olika filformat (*.doc, *.xls, *.indd, *.ppt, *.xml, *.ttx, *.stl) och du kommer att få din översättning i det överenskomna formatet.

Vi garanterar kvalitet, noggrannhet och professionell hantering av alla jobb.

Vänligen kontakta oss för mer information om olika översättningsalternativ.