Vi medvetna om hur viktigt det är att ha ett bra rykte och har därför upprättat en kvalitetsprocess som inte bara finns på papper, utan som verkligen fungerar.

Vi följer kraven enligt EN15038-standarden.

Denna process är följande:

 • Diskussion om kundens

  behov och överenskommelse om projektets tidslinje/omfattning/pris

 • Översättning

  – utförs alltid av översättare med målspråket som modersmål

 • Redigering

  utförs alltid av översättare med målspråket som modersmål

 • Stickprov

  + formatkontroll + kontroll av överensstämmelse med kundspecifika krav

 • Efterkontroll

  av desktop publishing

Varje kund har sin egen personliga projektkoordinator,

vilket innebär att du bara behöver kommunicera med en person. Våra projektkoordinatorer kan också nås utanför arbetstid, eftersom vi tror att ett nära samarbete med våra kunder under alla projektfaser har en stor betydelse för slutproduktens kvalitet.

Om du vill ha mer information om våra kvalitetsprocesser, kontakta oss.