Korrekturläsning är en process som syftar till att upptäcka och korrigera produktionsfel. Det är en mycket viktig uppgift eftersom det vanligtvis är det sista steget i en typografisk produktion före publicering.

Våra korrekturläsningstjänster inkluderar:

  • korrigering av stavnings-, grammatik-, skiljetecken- och mekaniska fel;
  • säkerställande av att terminologi och stil är konsekventa;
  • säkerställande av att sidlayout och typsnitt är konsekventa;
  • kontroll av att texten överensstämmer med språkmässiga normer.

Alla korrekturläsningsuppgifter utförs av språkvetare som har målspråket som modersmål, vilket gör att vi kan säkerställa en slutprodukt av högsta kvalitet.

Kontakta oss gärna för mer information om de korrekturläsningstjänster vi erbjuder!