Vilka språk arbetar ni med?

Vi specialiserar oss på översättningar från engelska, tyska, finska, svenska till estniska, lettiska, litauiska och ryska. Vi tillhandahåller även översättningar i andra språkkombinationer.

Hur mycket kostar det att översätta en sida?

Översättningen av en sida beror på språkkombinationen, textens område/svårighetsgrad och hur brådskande jobbet är. Få en gratis offert genom att kontakta oss via e-post.

Hur beräknar ni kostnaden för ett projekt?

Översättningskostnaderna beror på språkkombinationen, textens område/svårighetsgrad och hur brådskande jobbet är.  Vi beräknar kostnaderna baserat på textens volym, dvs baserat på antalet ord. Vi använder specialverktyg för textanalys, och översättningskostnaderna minskar om texten innehåller ett antal upprepningar.

Påverkar det priset om det är ett brådskande projekt?

Ja, för brådskande projekt kan en extra avgift på 30–70 % tillämpas.

Erbjuder ni rabatter?

Ja det gör vi. Rabatterna beror på projektets volym och kan uppgå till 10-15 % av projektets belopp. Rabatter förhandlas alltid separat.

Hur kan vi göra en beställning?

För att göra en beställning kontaktar du oss via e-post.

Vilka format arbetar ni med?

Vi accepterar materialet för översättningen i olika format – textfiler (*.txt, *.doc(x), *.ppt(x), *.xls(x), *.pdf etc.) och även video-/ljudfiler.

Hur betalar jag för beställningen?

Vi accepterar olika betalningsmetoder. Du kan antingen betala genom överföring till vårt bankkonto eller via olika betalningssystem såsom PayPal och Skrill.

Hur säkerställer ni kvaliteten på era översättningar?

I överensstämmelse med vår kvalitetsprocedur genomgår varje översättning flera steg – översättning, redigering, stickprov/formatkontroll och, för dokument som går till utskrift, efterkontroll av desktop publishing. I de flesta fall har våra översättare målspråket som modersmål och bor i regionen eller landet där måltexten ska användas. Utan undantag utförs redigeringen av språkvetare med målspråket som modersmål.

Hur garanterar ni konfidentialiteten hos materialet som ska översättas?

Alla våra leverantörer har skrivit på ett sekretessavtal med vårt företag. I vissa speciella fall kan vi, om kunden anser att det inte räcker, komma överens om ytterligare skyddsåtgärder.

Vilka krav ställer ni på översättarna?

Vi har följande krav:

  • utbildning inom översättning,
  • minst 5 års beprövad yrkeserfarenhet inom översättning;
  • ansvarsfullhet och noggrannhet;
  • förmåga att arbeta med översättningsverktyg (CAT) – Trados Studio, memoQ, Memsource, etc.

Hur kan jag ansöka om att arbeta med er?

Vi är alltid intresserade av att arbeta med erfarna och pålitliga leverantörer. Om du vill gå med i vårt team, skicka ditt CV och personligt brev till vendors(at)elmenta.com.

Vilka är era betalningsvillkor?

Vi betalar baserat på fakturan som skickas av leverantören. Betalningsvillkor – 30 dagar från mottagande av fakturan.

Vilka betalningsmetoder erbjuder ni?

Vi kan erbjuda olika betalningsmetoder. Vi kan antingen betala via överföring till ditt bankkonto eller via olika betalningssystem såsom (PayPal).

Vilken information ska finnas på fakturan?

Fakturan ska innehålla följande information:

  • Fullständig information om betalaren och betalningsmottagaren – namn på företag/namn, frilansarens efternamn, adress, skattenummer (eller momsregistreringsnummer), organisationsnummer (om tillämpligt) etc. Våra uppgifter finns i avsnittet ”Kontakter”.
  • datum och nummer på fakturan,
  • projektnummer och information om projektet (typ av tjänst, pris, volym etc.)
  • bankuppgifter (bankens namn och adress, kontonummer (IBAN) och SWIFT) eller information som behövs för betalning via PayPal/Moneybookers (Skrill).

Skicka endast en faktura per månad. Var särskilt uppmärksam på korrekt fakturainformation! Endast i det här fallet kan vi garantera snabb betalning för dina tjänster.