Me pakume Teile tekstide kvaliteetseid tõlkeid enamikes euroopa keeltes. Kuivõrd me teeme koostööd ainult professionaalsete ja kogenenud lingvistidega, kes tõlgivad tekste oma emakeelde, saame tagada tõlgete kõrget kvaliteeti, mis on identsed algtekstiga lähtudes nii lingvistikast kui ka kultuurist.

Vastavalt meie kvaliteedi tagamise protseduuridele, läbib iga tõlge mitut staadiumit – tõlkimine, toimetamine, valikuline/formaadi ja dokumentide kontrollimine enne trükkimist, kontroll graafilise maketi koostamise järel. Enamikel juhtudel on meie tõlgid need, kelle sihtkeel on nende emakeeleks ja, kes elavad riigis või regioonis, kus kasutatakse tõlkimiseks vajalikku sihtkeelt. Toimetamist teostavad alati filoloogid, kelle emakeeleks on tõlkimiseks vajalik sihtkeel.

Me kasutame CAT tarkvara, et oleks tagatud tekstide kvaliteet. Tavaliselt me töötame „Tradose“ programmiga – see on üks laialdasemalt levinud populaarsemaid programme maailmas. See programm pakub selliseid eeliseid nagu – tõlkemälu loomist, mis aitab aega kokku hoida ja garanteerib terminoloogia stiilide kasutamise järjekindluse. CAT tarkvara aitab Teil raha kokku hoida. Me koostame tõlkemälu konkreetse kliendi tarvis ja alandame hindu, mida Te maksate sõnade arvu järgi tekstis ja me vähendame hinda nende sõnade arvu võrra, mida meil on tulnud juba tõlkida eelmistes tellimustes.

Kuivõrd me sooritame tekstide tõlkeid erinevates keelekombinatsioonides, aitab see Teil kokku hoida oma aega kui Te teete koostööd ainult ühe firmaga. Meil on võimalus töödelda igat liiki tekste alates sünnitunnistustest ja interneti lehekülgedest ning lõpetades mahukate teatmikega ja teiste dokumentidega – kaasa arvatud dokumendid, mis nõuavad ametlikku kinnitamist vandetõlgi poolt.

Teksti formaadid ei tekita meile probleeme, kuna me teeme tööd erinevate failiformaatidega (*.doc, *.xls, *.indd, *.ppt, *.xml, *.ttx, *.stl) ja Te saate meilt teksti tõlke kokkulepitud formaadis.

Me garanteerime Teile täpsuse ja professionaalse lähenemise Teie tellimuste täitmisel.
Põhjalikuma info saamiseks, palun võtke meiega ühendust.