Freelance or translation agency?

Majandusliku otsuse langetamine – see on alati valiku võimalus. See on suuna valik, selliste tegurite ja kvaliteetide kombinatsiooni valik , mis võib anda parima tulemuse, seejuures mitte ainult parima absoluutses väärtuses, vaid konkreetseks situatsiooniks. Analüütilise mõtlemise võime on just see, mis eristab juhatajat tavalisest töötajast. Majandusliku otsustamise klassikaline määratlus – see on ressursside ratsionaalne jaotamine nende piiratud tingimustes.

Milliseid ressursse peetakse silmas just probleemide juures, mis tekivad tõlgete tegemisel?  Eelkõige on need rahalised kulutused, edasi tuleb kvaliteet, seejärel tellimuse tähtaeg ja tõlkija usaldusväärsus. Igas konkreetses situatsioonis võib kerkida mõni just globaalne  vääramatu jõud – tõlkija haigus, vastutustundetus, mitte esitada tellijale õigeaegselt  tehtud tõlget. Kuid vaatamata  näilisele võimetusele kõike seda ette näha ja vältida soovimatuid mõjusid, lasta sündmustel kulgeda omasoodu – see on lubamatu. Kuid tõsta tehingu eduka  sooritamise korral protsenti kui on kogemusi on see küllalt lihtne.

Niisiis, seatud ülesandes seisab ees valik kahe alternatiivse otsuse vahel – sooritada tõlkeid üksinda liikudes vabakutselisena veebilehtedel või teha koostööd professionaalse tõlkefirmaga.

Rahalised kulutused on professionaalse firmaga töötades vaieldamatult suuremad. Kuidsee on vaid üks teguritest  ja elementide kogumist.  See, et meistri ja professionaali töö maksab rohkem  kui algaja käsitöölise oma või mingi teise  spetsialisti poolt tehtav õhtunehobi  ei kuulu kahtlemiseks.

Tehtud töö kvaliteet on suure tõenäosusega kõrgem tõlkebüroodes. Vajadust pöörduda nende teenuste poole on enam jaolt seotud  tehniliste, dokumentaalsete ja erialaste tekstide tõlkimisega. Tõlkefirmade eelis seisneb selles, et kaastöötajaid võib olla selles kümneid  ja sadu, kes on  erinevate valdkondade tõlgid, kes suudavad vahet teha  veski, purusti ja freesi vahel lähtuvalt tekstist.  Firma lihtsalt suunab Teie tellimuse vastava profiiliga spetsialistile.

Seega suudab firma pakkuda ka küllalt sobivaid tähtaegu tellimuste täitmiseks, kuna tuttavat sõnavara ja  tehnoloogilist protsessi tundev spetsialist ei pea hakkama õppima kümnetes sõnastikes ja saitides antud teemat. Tal ei ole vaja helistada oma paljudele tuttavatele, et leida õiget formuleeringut või terminite tähendusi.  Tal on juba olemas õige vastus  ja see asub juba tema operatiivses töömälus.

Töö teostaja usaldusväärsus – see on isiklikku laadi juhuslikkuse  mõjude likvideerimine töös.  Kui tõlkefirmas juhtub kaastöötajaga midagi ootamatut ja tellimuse tähtaeg on ohus, suunatakse pooleliolev ja valmis töö teisele kaastöötajale. Tellijal ei vaja kulutada  oma aegaja hinnalist rahu, üritades  helistada, koputada ning, et veenda … Ta lihtsalt saab õigeaegselt oma tellimuse kätte.  Ei tasu unustada ka seda, et firmat võib usaldada dokumentide tõlkimisel, tekstide osas, mis on seotud oskusteabega, et olla kindel selles, et need ei ilmu välja natuke hiljem kellegi konkurendi juures või lihtsalt interneti avarustes.

Kuigi vabakutseline tõlk töötab ilma lepinguta, mis on vaieldamatult kiirem tehing ja võib olla ka mugavam, kuid sellega välistatakse garantii mitte ainult tõlkijale vaid ka Teile tellija. Teie ja ainult Teie vastutate selle eest, et lepingus on ebatäpne formuleering, mis läheb maksma topelt kulusid kui selle järgi ei tollita lahti kogu kaubapartiid, jääb saamata tähtajaks valmiskaup, Teie partnerite rahulolematus, tühistatud viisa jne.

Langetada otsust  teha koostööd tõlkefirmaga  võib üks kord aastate jooksul.  See annab garantii kvaliteedile,  ühesusele ja enesekindlusele. Toetudes maailmas väljakujunenud  dünaamikale ei saa eirata aega, mis on väga tähtis ressurss, mis aitab Teie firmal hoida kokku professionaalseid tõlke.

Kui Te vajate kindlat partnerit tõlkijate seast, siis pöörduge meie poole! Te ei pettu meis!