Tehniline tõlge

Tehniline tõlge – see on üks tänapäeval kõige nõutavamaid valdkondi keeltevahelises koostalituses. Globaliseerumist maailmaturul on näha ka tööstuses. Tulevase kauba detaile võib toota ühes riigis, kokku pannakse teises, müüki lastakse kaup kolmanda riigi sildi all ja realiseeritakse mingil suveräänsel territooriumil maailmas. Panna kokku muruniidukit laste mänguväljaku detailidest, et see ka töötaks, vaevalt, et see õnnestub. Kuid kirjutada sellele õiget toimivat instruktsiooni või kasutusjuhendit sellisele tootjale – ei ole vajadust, et tarvitada seda toodet kui ka toorainet. Tehniline tõlge on selle ahela vahenduslüli ja nagu on teada, et kett on nii tugev kui tugev on selle kõige nõrgem lüli. Seega võib tõlke tase määrata antud toote kvaliteeti terviklikult.

Näidete järele ei ole vaja kaugele minna. Teada on, et käesolev maailma majanduse ekspansiivne liider Hiina valmistab väga erineva kvaliteediga ning teaduse mahukusega  tooteid. Kui Teil on juhust olnud hoida käes kõige odavama toote kauba etiketti, mis on toodetud Taevalaotuste avaruste all, siis pidi kindlasti välgatama mõte, „Kas mitte ei peaksnäitama seda  vigurlikku teksti oma sõpradele – saaks üheskoos naerda“.  Juhul kui eemalduda grammatilistest absurdidest ja keskenduda ainult sõnavaralisele tasemele, siis isegi sellisel juhul võib sisust arusaamine saabuda mitte koheselt. Vastava kõrgtehnoloogia toote osas, mis on väljastatud tuntud kaubamärgi all, tekib kahtlusi kvaliteedi osas seoses väikese tõlkevea pärast etiketil, kasutusjuhendis või teeninduse kokkuleppes. Kõik need tehnilise tõlke objektid saavad olema suurepäraste omadustega, nii nagu ka nende kaupade funktsionaalsed omadused.

Küllalt sageli arvavad tõlkimisega vähem kokku puutunud inimesed ekslikult, et küllaldane on omada baasteadmisi tõlkimise keelest, et väärikalt toime tulla tekstiinterpretatsiooniga. Seda fakti, et notaril on lubatud kinnitada tõlget, mis on teostatud diplomeeritud spetsialisti poolt, annab tunnistust sellest, et kooliprogrammide või keelekursuste tase ei ole täiuslik, et sooritada tehnilist tõlget.

Lisaks keele sügavale tundmisele eeldab tehniline tõlge teadmisi selle kasutamise valdkonnas. Kas võtate endale tõlkida ühte peatükki kvantmehhaanika õpikust?  Teeme ülesande veelgi keerulisemaks – Teie tõlkest hakkab sõltuma spetsialistide elu ohutus ja see jääb Teie vastutada. Selline on tehniliste tõlkide kadestamatu missioon – kanda vastutuse koormat iga sõna eest ja samas tunda ka kogu tehnoloogilist protsessi mitte halvemini igast selles osalejast.

Mitte iga ettevõte ei ole suuteline omama alalist tõlki ja muidugi puudub ka garantii, et partnerid võivad vahetuda ning võib tekkida vajadus teise keelepaari spetsialisti järele. Enamikes firmades on nüüd  tekkinud  tõlke-spetsialisti järele igapäevane vajadus.

Tehnilise tõlke valdkonnas kujutab endast allhange kõige mõistlikumat lahendust.Rentides spetsialisti tõlkebüroost hoiate kokku aega ja vahendeid. Selleks , et saada maksimaalset tulemust, peab ülesanne olema täpselt määratletud kuni tähtaegadeni välja sellise arvestusega, et 7-8 standart lehekülge päevas  on see norm, millega garanteeritakse kõrge tulemus. See on väga oluline, sest parem on kaasata oma projekti ainult üks tõlk. Andes tellimust töösse, ärge unustage esitamast ka Teil juba olemasolevaid tõlkeid  või tekstide näiteid sellest temaatikast, mida Teile on tehtud varem.

Erinevused terminoloogias ei tule edaspidi Teie poolt tehtud tõlgetele kasuks. Jätke meelde, et enne kui kirjutada lepingule alla, maksaks veenduda Teie poolt valitud koostöö firma spetsialisti profiilist ja sellest, kas ta on vaba teistest projektidest, või, millal ta võib vabaneda neist.

Teadke, et kui pottsepp laob ahjulõõri halvasti , siis tuleb suits tuppa. Ebaprofessionaalselt tehtud tõlge võib samuti teha kahju Teie ärile.

Kui Te vajate kindlat partnerit tõlkijate seast, siis pöörduge meie poole! Te ei pettu meis!