Ilukirjanduse tekstide tõlkimine

Ilukirjanduse tekstide tõlkimine – see on kirjalikest tõlgetest kõige keerulisem tõlkimise liik. Peale mõlema keele väga head tundmist, rikkalikule sõnavarale ja keele tunnetamisele, peab tõlk omama kirjanduslikku vaistu, kirjanikule või poeedile omast annet. Paljud suured kirjamehed on alustanud oma teed teistest kultuuridest eelkäijate loomingu tõlkimisega. Möödunud aegade kuulsad kirjanikud lugesid oma kohuseks mitme võõrkeele valdamist s.h. ka juba „surnud“ keelte valdamist, et saaks lugeda šedöövreid originaalis, mis on tuntud kogu planeedil. Tuletades seda meelde, peab mõistma seda, et teha suurepärast ilukirjanduslikku tõlget ei ole see jõukohane ka igale kogenenud tõlkijale.

Täisväärtuslik ilukirjanduse tõlge – see on teose taasloomine teises keelekultuuris, säilitades seejuures päritolumaa teose originaalsuse reaalsust ja tehes teose mõistetavaks teise rahvuse esindajatele, säilitades seejuures loomingu tempot ja rütmi ning jättes kõrvale liigsed omapoolsed ilustused.

 

Näiteks Martin Lutter oli eelkõige ainult tõlk ja tema põhiliseks reformiks oli Piibli viisistamine lihtsasse saksa rahva keelde, selle puhastamine suure ladina keele arhailistest pööretest. Kõrgeklassilise ilukirjanduse tõlgetele panid panuse sõjad, revolutsioonid ja uute usundite sünd. Kui juba veidi üle saja aasta tagasi üritati katset teha Piiblile uut tõlget saksa keelde, säilitades antiiksete silpide struktuuri ja mugandades neid saksa keeles, mis oli raskelt loetav ja arusaadav, siis lõpptulemusena sai see tõlge rahva poolt välja vilistatud. Sõnasõnalisus kahjustab ilukirjandust.

 

Kui pöörata tähelepanu kaasaegse ilukirjanduse tõlgetele, siis on lihtsam mõista, kui tähtis on kvaliteet liidrite segmendis olevas massikultuuris – seriaalides.  Mitte just„seebiooperites“, vaid just sellistes kultuseprojektides nagu „Sõbrad“, „Doktor Haus“, „Valetamise teooria“ ja  „Suure plahvatuse teooria“.  Kui uus seeria jõuab ekraanile, teevad kohe sellele mõned firmad ilukirjandusliku tõlke, isegi mitte mitmehäälset dublaaži, vaid lihtsalt ilukirjandusliku tõlke.  Kuid millegipärast on seriaali austajad valmis ootama mõni päev ainult selleks, et mitte rikkuda muljet uue seeria nõrga tõlke pärast.  Kuna dr Cal Lightmani kõne sõnasõnalises tõlkes võib  näida inimese sonimisena, kes on narkojoobes, kusjuures tema jutt ei ole situatsiooniga seoses. Aga Sheldon Cooper’i,kuulus „Bazinga!“, millel ei ole venekeelset analoogi, mis sai stuudiotõlkes hitiks „Bombay-Kuraaž!“. See ei ole üksikute sõnade tõlkimine, see on erinevate rahvaste kultuuride kõrvutamine, nende vahel paralleelide ja analoogiate toomine. Kuigi ei ole välistatud ka autori  harvaesinev vedamine, millest saavad alguse eraldi leiud.

 

Ilukirjanduslik tõlge kui tulemus – see on kunsti eraldivõetav looming. Eriti puudutab see luulet ja laulude tõlget. Ja kui tehniline tõlge, dokumentide, juriidiliste ja finantstekstide tõlked on kogenenud tõlkija, hästi koolitatud meisterlikkuse objektid, millel puudub talendi säde, siis ilukirjanduse tõlge asub kutseala ja kunsti teelahkmel.

Kui Te vajate kindlat partnerit tõlkijate seast, siis pöörduge meie poole! Te ei pettu meis!