Suulised tõlked

Põhiliselt jaguneb tõlketöö kaheks liigiks: kirjalikuks ja suuliseks tõlkeks. Viimane omakorda sünkroontõlkeks ja järeltõlkeks. Selline klassifikatsioon leiab kasutust mitmes maailma keeles, rõhutades leksikalist osa, siis suuline ja kirjalik tõlge on intellektuaalses tegevuses küllalt erinevad protsessid, mida tuleb käsitleda ka erinevalt.

Suulise tõlke kohta peetakse arvestust ajaliselt, mitte aga tõlkimise mahu järgi. Seega tõlkija töö eest maksta tundide või päevade arvestuse alusel, kirjaliku tõlke puhul peetakse arvestust lehekülgede või sümbolite arvestuse alusel. Kui tõlkija ei ole kaasatud mõnda aegasuulise tõlke protsessi, tema töötasu ei vähendata. Ning ütlemine, et „Antud tõlk on kogu aeg vaikinud!“ ei ole põhjuseks tasu vähendamiseks.

Tellimust suulisele tõlkele tuleb vormistada juba varakult. Ja ei ole oluline, kas Teid huvitab sünkroontõlge või peab see olema järeltõlge.  Professionaal küsib Teilt eelkõige materjale eelseisva ürituse kohta, kus tal tuleb tööle hakata. Selliselt värskendab tõlk oma mälus seda leksikalist temaatikat ja töötab välja ka uut  sõnavara, tänu millele suudab ta kiirelt tõlkida.

Sünkroontõlkijate teenuseid vajatakse harva, see ei ole ka imekspandav. Selle tõlkeviisi tasu võib olla 10 korda kallim järeltõlke tasust. Peale selle töötavad sünkroontõlke tegijad  2-3 kaupa koos, tõlketsükli pikkusega 15-20 minutit – üks räägib, teine aga samal ajal abistab rääkijat andmete ja keeruliste mõistete osas, kolmas aga sellel ajal puhkab. Tsükli möödudes vahetatakse positsioone.  Sünkroontõlkija vajab spetsiaaltingimusi – väikest ruumi, kõrvaklappe ja mikrofoni. Võime sooritada sünkroontõlget on unikaalne ja seda ei ole igaüks suuteline arendama. Sünkroontõlkijad – need on omapärane ja harvaesinev eliit.

Suulist järeltõlget kasutatakse kümneid kordi sagedamini. Rääkija kõne segmenteeritakse fraaside pikkuse kaupa lõikudeks: lause, lõige (heliühikute graafilised ekvivalendid), seejärel lühikese pausi ajal tõlgib tõlk suulise segmendi sisu. Suuline tõlge ei ole nii täpne kui seda on kirjalik, see nõuab tähelepanu suurt kontsentreerimist, suuremat ettevalmistust, et  „lahingus oleks kergem“. Suulise tõlke sooritajal on oma aukoodeks, professionaalne eetika, ta on kui sekundant duellil, ta on diplomaat, saadik ja psühholoog. Vaieldamatult on suuline järeltõlge palju huvitavam ja nõutum tõlketegevuse alaliik.

Valides endale firmat, mis hakkaks Teile osutama suulist tõlget, tasub alati pöörata tähelepanu sellele,  kus on küllaldaselt põhikohaga tõlke, kes töötavad Teie sfääris. Oma osa mängivad ka isiklikud omadused  – seega on õigem valida juba Teile tuntud inimest ja teha teine valik ainult vajaduse korral.

Kui Te vajate kindlat partnerit tõlkijate seast, siis pöörduge meie poole! Te ei pettu meis!