Lokalisointi on prosessi, jossa tuotekuvaus käännetään eri kielille tai mukautetaan kieli tiettyyn maahan tai tietylle alueelle.  Se eroaa kääntämisessä siinä, että siihen liittyy kohdekulttuurin kattava tuntemus, jotta tuote voidaan mukauttaa oikein paikallisiin tarpeisiin. Lokalisointiin voi liittyä tietyn kielen kielioppiin ja oikeinkirjoitukseen liittyviin asioihin keskittyminen, kuvien mukauttaminen, paikallisten valuuttojen käyttö, asianmukaisten päivämäärämuotojen, osoitteiden ja puhelinnumeroiden käyttö ja niin edelleen.

Lokalisointiprosessi liittyy yleensä ohjelmiston, video- ja tietokonepelien sekä verkkosivustojen kääntämiseen ja kulttuuriseen mukauttamiseen.

Meillä on runsaasti kokemusta ja tarjoamme tietokoneohjelmistojen, verkkosivustojen, teknisten käyttöohjeiden, markkinointimateriaalien sekä muiden tuotteiden ja palveluiden lokalisointipalveluita.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja lokalisointivaihtoehdoista.