Editointi ja oikoluku

Käännös ei ole viimeinen vaihe: ennen kuin teksti toimitetaan asiakkaalle, on vielä suoritettava muutamia tehtäviä tekstin viimeistelemiseksi, mitä voidaan kuvata yleisellä termillä ”editointi”.

Raakakäännös, vapaa käännös tai pikainen käännös yleiskäsityksen saamiseksi tekstistä on vain ensimmäinen vaihe. Tässä vaiheessa muodon ja välimerkkien merkitys on vähäinen ja erilaiset terminologian epätarkkuudet sallitaan. Tämä on lopputuotteen perusta ja pohja.

Seuraava vaihe on toimivan käännöksen valmistelu, puhdas kopio. Sen osalta vaatimukset ovat merkittävästi korkeammat – termien käännösten on oltava yhtenäisiä, kielioppisääntöjä ja normeja on noudatettava. Tässä vaiheessa tekstin käsittely itse asiassa päättyy: useiden lähteiden mukaan tällainen tulos ilman korjauksia on riittävä 10–66 prosentille asiakkaista. Suurin osa asiakkaista tarvitsee nopean käännöksen, jolloin muutamat virheet ja puutteet sallitaan. Asiakas ymmärtää, että kiireellä tehtäessä laatu ei ole hyvä, mikä näkyy erilaisina virheinä. Kohdekielen erinomaisesti hallitsevat huomaavat tällaiset pienet virheet helposti ensimmäisellä silmäyksellä. Mutta kuinka toimitaan merkityksiin liittyvien puutteiden suhteen?

Käännetyn tekstin korjaus nostaa asiakkaan kustannuksia 50 prosenttia tai jopa enemmän. Käännöksen korjauksen tekee kyseisen alan asiantuntija, joka viimeistelee tekstin tyylin, vahvistaa loogisia yhteyksiä ja yhtenäistää terminologian. Toistetut oikoluvut, käännetyn tekstin viimeinen korjaus: nämä kertovat sellaisesta asiakkaasta, jota vakiotuote ei tyydytä, vaan joka vaatii korkealaatuisen tuotteen ja on valmis ponnistelemaan sen saavuttaakseen.

Otetaanpa esimerkiksi sopimukset ja lakitekstien käännökset. Niissä jokainen pilkku maksaa. Tilaamalla korjauksen, tekstin editoinnin ja sivukohtaisen tarkistuksen asiakas kuitenkin hankkii tuotteelle vakuuden. Tässä vakuuksilla ei tarkoiteta seurausten poistamista, vaan pikemminkin ennaltaehkäisevää työtä, jotta mitään vahinkoja ei syntyisi huonon käännöksen vuoksi.

Kulttuurien leikkauspiste sekä kielelliset ja kulttuurilliset ainekset tekstissä itsessään eivät helpota käännöstä eivätkä nopeuta sen viimeistelyä asianmukaiselle tasolle.

Jotta esimerkiksi uskonnollinen teksti voitaisiin kääntää hyvin, sekä editorin että oikolukijan on tunnettava paitsi kyseisen uskontokunnan kirkon hierarkia, myös pappien nimien perinteinen kirjoitusasu. Muuten esimerkiksi nimistä Natanael ja Christofor voi tulla englannista lainattuja nimiä Nathaniel ja Christopher, jotka kuulostavat naurettavilta nimiltä papiston edustajille. Vastaavia esimerkkejä on niin paljon, etteivät ne ole edes yllättäviä.

Tekstien editointi ja oikoluku on välttämätöntä lakitekstien osalta, ei yhtä tarpeellista tieteellisten ja teknisten tekstien kohdalla ja valinnaista teksteille, joiden tarkoituksena on tutustua aiheeseen. Tekstit kuitenkin toimivat aina saamasi tuotteen laadun merkkinä. On muistettava, että ensiluokkaisen kääntäjän on aina konsultoitava kyseisen teollisuudenalan, oikeudenalan tai kulttuurinalan ammattilaisia, ja näiden alojen asiantuntija voi jopa toimia editoijana.

Jos tarvitset luotettavaa kumppania käännösalalta, käänny puoleemme! Emme tuota pettymystä!