Correction, editing and proofreading

Tõlkimine – ei ole viimane instants ja sellele järgnevad mitmel tasemel teksti töötlused, mida saab nimetada ühe terminiga „toimetamine“.

Eeltõlge, mis sisaldab töölehel üldist arusaama, teksti mõtet – see on vaid esimene etapp. Siin ei ole niivõrd rõhku asetatud õigekirjale ja kirjavahemärkidele ning lubatud on oluline ebatäpsus terminoloogias. Sellise tõlke eesmärk on – tellijani või tõlkijani viia teksti üldmõtet selleks, et kujundada teksti terviklikku mõtet, mõista selle stiili olemust. See on pigem teksti alus, baasis ja pooltoode.


Järgmine aste – tõlketöö- ja lõppvariandi ettevalmistamine. Sellele on muidugi ka kõrgemad nõudmised – maksimaalne ekvivalentsus terminite tõlkimisel, grammatikareeglite ja normide järgimisel. Põhiliselt lõppeb siin ka teksti töötlus. Erinevatele andmetele toetudes selline tulemus ilma korrektuurita rahuldab 10% kuni 60% tellijatest. Enamik tellijatest vajab kiiret tõlget, see aga eeldab vigade ja „kahe silma vahele“ jäämisi tekstis. Tellija mõistab ka ise, et tagant kiirustades võivad tekkida sellised vead „lugejate Küsitlus“, „geeList küünte kasvatamine“ jne. sellised pisikesed „patud“ hakkavad kohe silma nendele, kes tunnevad hästi tõlkekeelt. Kuid kuidas suhtuda mõttevääratustesse?

Tõlgitud valmis teksti hinda tõstab korrektuur 50% võrra ja see ei ole veel piir. Tõlke korrektuuri teeb selle temaatika spetsialist. Ta konkretiseerib loogilisi seoseid ja unifitseerib terminoloogiat. Mitu korda läbiloetud ja korrigeeritud tekst – see on tellija prestiiži näitaja, kes ei rahuldu esimese sordi kaubaga, vaid tema sooviks on saada kõrgemat või ekstraklassi kaupa.

Näiteks, nagu lepingud ja juriidilised tõlked. Siin võib iga koma taga seista raha. Tellides tõlkele teksti korrektuuri, toimetamise ja kujunduse – tellija nagu kindlustaks oma kaupa. Kuid see kindlustamine ei ole tagajärgede likvideerimine, vaid kindlustusjuhtumi kui sellise vältimine.

Kultuuride ristumine, tekstides lingvistiliste materjalide olemasolu soodustab vajalikul tasemel tõlkimise lihtsust, selle teostamise kiirust.

Näiteks, religioosse temaatikaga tõlketeksti adekvaatseks tõlkimiseks peavad olema peatoimetaja ja korrektor tuttavad kirikliku hierarhia konkreetse konfessiooniga ja muidugi juudinimede kirjutamise traditsiooniga. Muidu muutuvad Naatan ja Kristofer inglise nimede koopiaks, kõlades pühendatud inimesele kui Nathaniel ja Christopher. Selliseid näiteid on sedavõrd palju, et need ei pane isegi imestada.

Tekstide toimetamine ja korrigeerimine on vajalikud juriidiliste tekstide juures ning väga soovitatav ja fakultatiivsete teaduslik-tehniliste tutvustavate tekstide juures. Nendega on alati kaasas kvaliteedimärk toodetel, mida Te saate. Meenutage, et isegi esmaklassilisele tõlgile on vajalik professionaali konsultatsioon antud tootmissfääris – õigusteaduses või kultuuris ja nimelt just selliseks spetsialistiks ongi toimetaja.

Kui Te vajate kindlat partnerit tõlkijate seast, siis pöörduge meie poole! Te ei pettu meis!