Näitä ehtoja sovelletaan ”Asiakkaan” (Kääntäjältä käännöspalveluita suoraan ostava osapuoli) ja ”Kääntäjän” (Elmenta OÜ/SIA Elmenta) väliseen suhteeseen. Tehdessään tilauksen Asiakas vahvistaa hyväksyvänsä seuraavat palveluehdot:

1. Kaikki käännöstöiden palvelutilaukset tehdään/vahvistetaan kirjallisina ja ne sisältävät projektin kuvauksen, määräajan, hinnan käännösyksikköä kohti, käännösyksikön määritelmän sekä maksuehdot. Suulliset sopimukset eivät ole voimassa.

2. Jos käännösprojekti perutaan sen jälkeen, kun Asiakas on tehnyt muodollisen toimeksiannon, Kääntäjä on oikeutettu saamaan korvauksen kaikesta työstä, jonka hän on ehtinyt suorittaa siihen mennessä, kun Asiakas peruu projektin. Tässä tapauksessa Kääntäjän on toimitettava Asiakkaalle kaikki siihen mennessä käännetyt materiaalit. Maksettava summa lasketaan aiemmin sovitun hinnan mukaan käännösyksikköä kohti.

3. Asiakas voi pyytää käännettyyn materiaaliin korjauksia/tarkistuksia 20 arkipäivän kuluessa siitä päivästä, jolloin työ on toimitettu asiakkaalle. Korjausten/tarkistusten tarpeellisuudesta riippuen Kääntäjä voi tehdä osan niistä ilmaiseksi. Käännettyä materiaalia tai sen laatua koskevia vaateita ei hyväksytä tämän ajanjakson jälkeen.

4. Jos Asiakas ei ole tyytyväinen Kääntäjän työn laatuun, Kääntäjälle on annettava mahdollisuus korjata käännöstä. Vasta tämän jälkeen voidaan neuvotella maksuehtojen tai projektin hinnan muutoksista.

5. Projektia koskevat taloudelliset vaateet eivät voi ylittää kyseisen projektin kokonaissummaa.

6. Kääntäjä säilyttää tekijänoikeudet käännökseen kokonaisuudessaan, kunnes palveluita koskeva lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Tehdyn käännöksen tekijänoikeudet siirtyvät laskun maksun jälkeen Asiakkaalle ja/tai Loppuasiakkaalle, ja niistä tulee hänen yksinomaista omaisuuttaan. Kaikenlainen käännöksen käyttö ilman kokonaan suoritettua maksua on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön alainen tekijänoikeusloukkaus.

7. Jos Kääntäjän tekemä työ on julkisesti saatavilla työn suorittamisen jälkeen (esimerkiksi julkisen verkkosivuston, yritysesitteen jne. muodossa), Kääntäjä saa käyttää työtä ja/tai mainita siitä portfoliossaan tai ammattisuosituksissaan.

8. Jos Asiakas toimii Loppuasiakkaan tai kolmannen osapuolen puolesta, näitä Palveluehtoja sovelletaan ainoastaan Asiakkaaseen. Asiakkaalla on oikeus maksaa Kääntäjän palveluista viipymättä Loppuasiakkaan/kolmannen osapuolen maksuehdoista tai heidän välisistään sopimuksista riippumatta.